Velkommen

Avnstrup Overdrevs Beboerlaug er oprettet ved den stiftende generalforsamling den 3. april 2003.

Oprettelsen er sket på baggrund af lokale borgeres ønske om, at danne et tættere fællesskab for beboerne på Avnstrup Overdrev og allernærmeste omegn.Her ses Laugets interesseområde.
Opdateret den 27.03.2009