Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

Forslag til justering af vedtægterne.
28.02.2004.

§NuværendeForslag
§ 6 stk. 4Som stemmeberettigede regnes alle, der ikke er i restance, og som har været medlem inden 31. december det foregående år.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i § 7.
Som stemmeberettigede regnes alle, der er medlemmer inden generalforsamlingen i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i § 7.
§ 12 stk. 2Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år samt 1 suppleant og 1 revisor ved hver ordinær generalforsamling.2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.
Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år.
Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.
§ 14 stk. 2Der skal føres protokol over møderne og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.Der skal føres referat af møderne med deltagernes navne.
Referatet udlægges på Laugets hjemmeside og kopi indsættes i protokol opbevaret af formanden.
§ 15 stl. 1Kassereren modtager Laugets indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.
Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt et medlemskartotek.
Kassereren underskriver alle kvitteringer og afgiver hvert år en kasseekstrakt og restanceliste til bestyrelsen.
Kassereren modtager Laugets indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter.
Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskab samt et medlemskartotek.
Kassereren underskriver alle kvitteringer og afgiver hvert år et kasseuddrag og restanceliste til bestyrelsen.

Tilbage