Regnskab for 2016

Indtægt Udgift
Kontingent 1250,00 Generalforsamling 129,80
Andre indtægter 50,00 Høstfest 200,00
Udlejning af telt 0,00 Hjemmeside 213,00
Renteindtægt 0,00 Andre udgifter 0,00
Foredrag/Honoraer 0,00
Medlemsmøder 0,00
Årets resultat 757,20
Balance 1300,00 Balance 1300,00
Aktiver Passiver
Kasse 362,16 Kasse 01.01.16 854,96
Bank 4773,76 Bank 01.01.16 3523,76
Årets resultat 757,20
I alt 5135,92 I alt 5135,92
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne Hansen
Marianne Cappel
Tilbage