Regnskab for 2015

Indtægt Udgift
Kontingent 1150,00 Generalforsamling 145,00
Andre indtægter 0,00 Høstfest 249,00
Udlejning af telt 0,00 Hjemmeside 213,00
Renteindtægt 0,00 Andre udgifter 200,00
Foredrag/Honoraer 98,00
Medlemsmøder 0,00
Årets resultat 245,00
Balance 1150,00 Balance 1150,00
Aktiver Passiver
Kasse 854,96 Kasse 01.01.15 609,96
Bank 3523,76 Bank 01.01.15 3523,76
Årets resultat 245,00
I alt 4378,72 I alt 4378,72
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne Hansen
Marianne Cappel
Tilbage