Regnskab for 2014

Indtægt Udgift
Kontingent 1150,00 Medlemsmøder 467,85
Andre indtægter 0,00 Andre udgifter 368,00
Udlejning af telt 0,00 Foredrag o.l.
0,00
Renteindtægt 0,00
Årets resultat 314,15
Balance 1150,00 Balance 1150,00
Aktiver Passiver
Kasse 609.96 Kasse 01.01.14 295,81
Bank 3523,76 Bank 01.01.14 3523,76
Årets resultat 314,15
I alt 4133,72 I alt 4133,72




Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne Hansen
Marianne Cappel
Tilbage