Regnskab for 2013

Indtægt Udgift
Kontingent 1300,00 Medlemsmøder 1307,10
Andre indtægter 0,00 Andre udgifter 680,00
Udlejning af telt 0,00 Foredrag o.l.
0,00
Renteindtægt 0,00
Årets resultat -687,10
Balance 1300,00 Balance 1300,00
Aktiver Passiver
Kasse 295,81 Kasse 01.01.14 482,91
Bank 3523,76 Bank 01.01.14 4023,76
Årets resultat -687,10
I alt 3819,57 I alt 3819,57
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne Hansen
Marianne Cappel
Tilbage