Regnskab for 2012

Indtægt Udgift
Kontingent 1200,00 Medlemsmøder 119,25
Andre indtægter 0,00 Andre udgifter 907,60
Udlejning af telt 0,00 Foredrag o.l.
0,00
Renteindtægt 0,00
Årets resultat 173,15
Balance 1200,00 Balance 1200,00
Aktiver Passiver
Kasse 482,91 Kasse 01.01.11 309,76
Bank 4023,76 Bank 01.01.11 4023,76
Årets resultat 173,15
I alt 4506,67 I alt 4506,67
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne Hansen
Marianne Cappel
Tilbage