Regnskab for 2011

Indtægt Udgift
Kontingent 1200,00 Medlemsmøder 186.64
Andre indtægter 0,00 Andre udgifter 975,00
Udlejning af telt 0,00 Foredrag o.l. 180,00
Renteindtægt 0,00
Årets resultat -141,64
Balance 1200,00 Balance 1200,00
Aktiver Passiver
Kasse 309,76 Kasse 01.01.10 201,40
Bank 4023,76 Bank 01.01.10 4273,76
Årets resultat -141,64
I alt 4333,52 I alt 4333,52
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne Hansen
Marianne Cappel
Tilbage