Regnskab for 2010

IndtægtUdgift
Kontingent1250,00Medlemsmøder370,60
Andre indtægter0,00Andre udgifter228,20
Udlejning af telt50,00Foredrag o.l.0,00
Renteindtægt0,39
Årets resultat701,59
Balance1300,39 Balance1300,39
AktiverPassiver
Kasse201,40Kasse 01.01.10100,20
Bank4273,76Bank 01.01.103673,37
Årets resultat701,59
I alt4475,16 I alt4475,16
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne HansenBirgit Colding-Jørgensen
Tilbage