Regnskab for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009

IndtægtUdgift
Kontingent1100,00Medlemsmøder303,00
Andre indtægter0,00Andre udgifter437,50
Udlejning af telt0,00Foredrag o.l.103,40
Renteindtægt15,80
Årets resultat271,90
Balance1115,80 Balance1115,80
AktiverPassiver
Kasse100,20Kasse 01.01.0971,60
Bank3673,37Bank 01.01.093430,07
Årets resultat271,90
I alt3773,57 I alt3773,57
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne HansenBirgit Colding-Jørgensen
Tilbage