Regnskab for perioden 01.01.2008 - 31.12.2008

IndtægtUdgift
Kontingent1100,00Medlemsmøder168,25
Andre indtægter0,00Andre udgifter0,00
Udlejning af telt0,00Foredrag o.l.113,75
Renteindtægt64,31
Årets resultat882,31
Balance1164,31 Balance1164,31
AktiverPassiver
Kasse71,60Kasse 01.01.08103,60
Bank3430,07Bank 01.01.082515,76
Årets resultat882,31
I alt3501,67 I alt3501,67
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne HansenBirgit Colding-Jørgensen
Tilbage