Regnskab for perioden 01.01.2007 - 31.12.2007

IndtægtUdgift
Kontingent1100,00Medlemsmøder120,15
Andre indtægter50,00Andre udgifter136,40
Udlejning af telt0,00Foredrag o.l.0,00
Renteindtægt34,26
Årets resultat927,71
Balance1184,26 Balance1184,26
AktiverPassiver
Kasse103,60Kasse 01.01.07310,15
Bank2515,76Bank 01.01.071381,50
Årets resultat927,71
I alt2619,36 I alt2619,36
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne HansenBirgit Colding-Jørgensen
Tilbage