Regnskab for perioden 01.01.2006 - 31.12.2006

IndtægtUdgift
Kontingent1050,00Medlemsmøder121,05
Andre indtægter0,00Andre udgifter0,00
Udlejning af telt100,00Foredrag o.l.122,00
Renteindtægt5,54
Årets resultat912,49
Balance1155,54Balance1155,54
AktiverPassiver
Kasse310,15Kasse 01.01.06153,20
Bank1381,50Bank 01.01.06625,96
Årets resultat912,49
I alt1691,65I alt1691,65
Bemærkninger:
Revisor Per KølleRevisor Jens Hagemann
Bjarne HansenBirgit Colding-Jørgensen