Links

Lejre kommune

Hvalsø lokalarkiv
På arkivet kan man:
- se skiftende udstillinger - der er gratis adgang
- benytte brugerrummet til at arbejde med vores materiale
- vi er gerne behjælpelige, større undersøgelser eller bogudgivelser sker dog kun mod betaling.
- benytte vores bibliotek - der er intet hjemlån.


Kirke Saaby Bylaug
Kirke Saabyområdet er Hvalsø kommunes nordlige lokalcenter. På denne side kan man se områdets bylaug, grundejerforeninger, boligforeninger, kirkens pastorat, områdets firmaer, aktiviteter og meget meget mere.

Kisserup Bylaug
Kisserup Bylaug er en grundejerforening med selskabelige forpligtelser (Julestue, Fastelavnsfest, Sommerfest og kulturelle arrangementer). Medlemskredsen er husejere og lejere i Kisserup med omliggende gårde, Kisserup Krat, Kisserup Sand og Aggerup Huse. Medlemsskab er frivilligt, men mere end 90 procent i området er medlemmer.

Landsforeningen af Landsbysamfund
Danmarks ældste og største forening for indbyggere i landdistrikterne - fortaler for landsbysynspunkter, uafhængig af partipolitik - repræsenteret over hele landet og i internationale sammenhænge.

Skov Hastrup Bylaug
Skov-Hastrup landsby ligger midt på Sjælland, lidt nord for Bidstrup skovene og hører til Hvalsø kommnue. Det er en lille landsby med ca. 40 hustande (inkl. omegn).
I løbet af året afholdes der forskellige aktiviteter samt sammenkomster ved byens gadekær. Formålet med hjemmesiden, er at informere og samle information om aktiviteter og andre nyttige informationer om Skov-Hastrup by.

Tolstrup Vandværk