Invitation til medlemsmøde i
Avnstrup Overdrevs Beboerlaug
tirsdag den 20. maj 2003 kl. 19 i Sognegården.Kom og meld jer ind ved indgangen (kr. 50,- pr. husstand).

Program:
1) Bestyrelsen redegør kort for de nyeste oplysninger angående trafikdæmpning og kloakering.
2) Foredrag af en person fra kommunen: Hvorledes vil man administrere landzoneloven i relation til det åbne land?
3) Fælles drøftelse og gode idéer.
4) Beboerlauget serverer kaffe og kage.


Venlig hilsen

Allan, Birgit, Bjarne, Inge Britt, Janne og Verner.
Tilbage