Indbydelse


Til

Fælles Høst-komsammen


Lørdag 13.09.2003 kl. 13.00

I Inge og Per's Gymnastiksal, Tolstrupvej 45
(husk gymnastiktøjet)

Medbring selv madkurv & drikkelse.

Idéen er, at møde hinanden og få snakket med naboen under hyggelige former.

Alle husstande og alle medlemmer af huset er meget velkommen.


Med venlig hilsen


Avnstrup Overdrevs Beboerlaug
P.S. Vi er nu på nettet check: www.jahve.dk/AOB/index.htm
Gode idéer og forslag modtages med glæde ved Høst-komsammen.
Tilbage