Referat af bestyrelsesmøde
28.oktober 2013
hos Marianne.Deltagere: Bjarne og Marianne.


Trafik:

Marianne skriver et brev til Lejre samt Ringsted kommune, hvor vi anmoder om et møde.
Vi har tidligere skrevet til Lejre uden at vores forslag er imødekommet. Vi vil anmode om en ny hastighedsmåling mm.

Jordbærudvalget:

Jordbær Jeppe har øjensynligt ansøgt om at overdække 50.000 m2 med jordbærtunneller v/ Mannerup. Marianne har været forbi matriklen sammen med Bent Olsen og mener ikke det kan genere mange da det er ned ad en grusvej.
Per Kølle har orienteret os om at borgmesterkontoret har travlt med valget og at de eftervalget vil tage kontakt til jordbær Jeppe om der er noget i det rygte om at han vil flytte hele sin produktion til Syd Sjælland.


Generalforsamling 19. marts 2014:

Marianne ringer og booker lokalet i sognegården.
Det er hermed gjort og det bliver den 19. marts kl.19,00.
Indkaldelse ud i uge 7, vi skal også finde ud af hvem der skal på valg og om alle stiller op til genvalg. Nærmere herom.

Ref: Marianne Capell

Efter mødet har Birgit forfattet et brev vedr. Hjulbækvej. Dette brev er udsendt til samtlige medlemmer af AOB.

Tilbage