Referat af 1. bestyrelsesmøde
d. 23. april 2003 kl. 19-22 hos AllanTilstede var: Allan, Verner, Inge Britt, Janne, Bjarne og Birgit.

Birgit refererede sin samtale med Birgitte Jensen i Teknisk forvaltning angående trafikdæmpning af Atterupvej. Birgitte Jensen startede med at sige, at der ikke var flere penge i kommunekassen til trafikdæmpning. Men - hvis vi selv skød noget til, kunne kommunen nok give resten!
4 muligheder var udelukkede:
"Bump" vil politikerne ikke have.
"Rumlestriber" larmer for meget.
"Slalom" eller "chikaner" kræver en bredere vej, da der skal kunne passere hølæs og busser - og så kører folk alligevel for hurtigt. Beboerne i Ny Tolstrup har klaget over dette til kommunen.
"Blink - din fart - blink - blink" generer beboerne med sit lys og koster i øvrigt kr. 50.000,- stykket plus en masse strøm.

Men TRÆER får folk til at sætte farten ned.
Så vi diskuterede, hvor der evt. kunne plantes træer. Et forslag fra Tove Binzer - formanden for Naturfredningsforeningens lokalkommité i Hvalsø - lyder: Plant birketræer med ca. 3 meters afstand på passende steder - helst på begge sider. Birk vifter og skaber "uro" så folk sætter farten ned og ser i øvrigt kønne ud.

Der var forslag om by-skilte mellem Per Kølle og Verner - dog uden bynavn på - eller "farligt vejsving-skilt", evt. med "40 km" på. Biler braser ind i el-skabet i svinget ved Bjarne. (I Lejre kommune har de anbragt en stor sten på hver side af el-skabene sådanne steder - det sætter også farten ned!)

Hjulbækvej har også fartproblemer. Da det ikke er en kommunal vej, kan vi måske bede om at få sat et 30 km's skilt op. Måske også et "legende børn"-skilt. Inge Britt undersøger om skoven ejer vejen.

Angående kloakering sagde Jesper Søndergaard fra Teknisk forvaltning, at Amtet kræver en kloakering inden 2006. Vi diskuterede en alternativ mulighed for dem, der lå afsides: rodzoneanlæg. Inge Britt vil undersøge sagen nærmere.

Kan vi leje et stykke jord til Beboerlauget? Til samling, fest, fodboldbane og leg? På ca. 1000 m3 til måske 1600 kr. om året? Allan spørger Max og Niels.

Birgit udarbejder invitation til vores medlemsmøde d. 20. maj i Sognegården. Folk betaler kr. 50,- ved indgangen og er så medlemmer.

Vi vil prøve at få en fra kommunen til at fortælle om landzoneplanerne for vores område. Derefter: Diskussion. Til sidst: Kaffe og kage som dækkes af de 50 kr.

Desuden planlagde vi en høstfest i slutningen af august, evt. med Bent Gotfredsen som foredragsholder om egnens historie og med bud på nogle retningslinier for byggestilen herude (skal vi have blå huse, spir og tårne?).
Per Kølle vil måske lægge gymnastiksal til arrangementet. Finske fakler på marken? (Dem laver Stig..)

Anni havde bagt boller og kage til kaffen.
Ref.: Birgit.
Tilbage