Referat af bestyrelsesmøde
19.02. 2004Deltagere:
Birgit
Verner
Bjarne
Inge Britt


  1. Der skal indkaldes til generalforsamling, som blev fastsat til onsdag d. 31. marts 2004 kl.19.00 i Sognegården.
    Bjarne sørger for indkaldelse.
  2. Det lykkedes bestyrelsen, at engagere Bent Gottfredsen til at holde foredrag efter generalforsamlingen.
  3. Kloakeringssagen blev diskuteret og der var generel undren over, at der ikke har været oplysninger fra kommunen siden sidste sommer, eftersom den ifølge planen skulle have været til høring i august 2003. Verner mente, at have hørt et rygte om, at kommunen ikke vil tillade alternative kloakeringer, og han påtog sig at kontakte kommunen og høre om det var korrekt.
  4. Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til torsdag d. 18. marts hos Bjarne.
Ref.
Inge Britt

Husk foreningens hjemmeside www.jahve.dk/AOB
Tilbage