Referat af bestyrelsesmøde
18.03. 2004Deltagere:
Birgit, Bjarne, Inge Britt og Verner


  1. Generalforsamlingens dagsorden blev gennemgået.
    Vedr. vedtægternes 7. Det blev foreslået kun at vælge 1 revisor i stedet for 2.
  2. Traktementet blev aftalt og de praktiske opgaver ifm generalforsamlingen blev fordelt.
    Bestyrelsen mødes i Sognegården kl. 18, Birgit skaffer nøglen.
  3. Foreningen vil gerne have mere fast kontakt til Egnshistorisk Forening. Bjarne kontakter dem.
  4. Verner havde talt med Teknisk Forvaltning ang. Kloakering. Hvalsø kommune har besluttet, at der ikke kan blive tale om alternative former for kloakering pga. drikkevandsinteresser.
Ref.
Inge Britt

Husk foreningens hjemmeside www.jahve.dk/AOB
Tilbage