Referat af bestyrelsesmøde 15/02-2017
19.30 hos Marianne.
.Deltagere:: Vivian, Birgit, Bjarne og Marianne.


Generalforsamling 30. marts 2017 kl. 19,00:
Lokalet i sognegården er booket. Marianne henter nøgle kl. 18,40 i nr. 19.
Indkaldelse ud senest d. 02/3, Bjarne laver indkaldelse samt medlemsbeviser. Vivian har lovet at laminere disse.
Kontingent betales til vores konto i bank,
eller mobilpay til Marianne, 42568696. Skriv adresse som besked ved overførsel.
Forslag til generalforsamling inden 16.marts

Forslag til dirigent, referent, Mette Hansen.
Stemmetæller finder vi på generalforsamlingen
Kontingent bibeholdes.
Birgit & Bjarne deler indkaldelse ud og kontingent opkræves via indbetaling til konto eller .
mobilpay.
Marianne bager kage, Bjarne står for øvrige indkøb.

På valg er :
Birgit og Allan, villige til genvalg.
Supp: Vivian, villig til genvalg
Revisor Jens, villig til genvalg

Ideer og ønsker fra medlemmer: Hvad skal AOB have fokus på i 2016.Trafik:
Marianne tager kontakt til Lejre om der kan laves en fartdæmpning mm. Bjarne har lovet at holde Marianne i ørerne

Jordbærudvalget:
Mannerup området har klaget til DN Lejre via Tove Binzer.

Fibernet:
Der er installeret fibernet hos de husstande, der ønskede at være med.
Umiddelbart er beboerne tilfredse.

Hjertestarter:
Der har været tale om det kunne være godt at få en Hjertestarter. Forslag til placering kunne være ved Vandværket. Bjarne ringer til Trygfonden.Ref: Marianne Capell

Tilbage