Referat af bestyrelsesmøde
12. februar, 2013
hos Marianne.Deltagere: Allan, Birgit, Bjarne og Marianne


Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev fastlagt til 20. marts, da Sognegården var ledig den 20. marts
Beboerlauget har i år bestået i 10 år, og vi var enige om, at det skal fejres.
Forslag om, at vi kunne få en person til at komme og fortælle om områdets historie evt. med foto fra tidligere tider. Vi kontaktede Bent Gottfredsen som ikke mente, at det var noget for ham, men han foreslog at vi kontaktede Bente Thrane fra Egnshistorisk forening.
Allan vil kontakte Bente Thrane på Hvalsø Bibliotek.
Der blev foreslået, at Beboerlauget arrangerer smørrebrød ( 25 stk), øl og vand. (evt. Vin)
Marianne (Johan) vil finde ud af, hvor Vandværket bestiller smørrebrød.

Jordbærindustri.
Vi har ad omveje erfaret at ejendommen Tolstrupvej 66, ansøger om yderligere at opstille jordbærtunneller svarende til 25.000 m2 på et areal op mod Tolstrup.
Det er synligt for alle, at stålbuerne allerede er opstillet.
Der var enighed om at det er utroligt, at der kan gives tilladelse til at adskillelige hektar landbrugsjord i det åbne land dækkes over med plasticdug.
Ud over at det ser grimt ud, går det også udover dyrelivet i området.
I kraftigt blæsevejr hænger der hvide plasticduge i skovkanten – og stumperne bliver ikke ligefrem fjernet med samme. Det er ikke særlig hensigstmæssigt, at adgangen til det for nylig vedtagne naturområde Skjoldungeland fra denne del af kommunen foregår gennem et plasticbelagt område.
(Det har senere vist sig, at det ikke bare var til nabohøring, men at der er to sager ved kommunen og hos Dansk Naturfredningsforening) se http://www.lejre.dk/ref.aspx?id=32000

Trafiksikkerheden.
Allan havde forfattet en rigtig godt forslag om sikkerheden her i vores område.
Måske var der meget små tilføjelser, men vi må se at få det sendt pr. mail.

Næste bestyrelsesmøde : Mandag 4. marts kl. 19.30 hos Allan.

Tilbage