Referat af bestyrelsesmøde
12.marts 2013
hos Allan.Deltagere: Vivian, Sascha, Birgit, Bjarne, Marianne og Allan


Generalforsamling.

Vi vil foreslå at Inge vælges som dirigent, men er på ferie til fredag 15. marts.
Bjarne spørger Inge når hun er kommet hjem.

Mette er villig til at være referent.

Stemmetællere vælges på generalforsamlingen.

Pkt. 6 – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

Der er rettidigt indkommet følgende forslag som skal behandles på generalforsamlingen:
”Beboerlauget indsender en begrundet klage til Naturstyrelsen, der står som udlejer af ejendommen Hjulbækvej 7, over lejers manglende styr på sine Rottweilere, har gjort den frie adgang til skoven yderst begrænset! ”
Forslaget er yderligere begrundet i historik.

Det er konstateret at hegnet på en del af grunden kun er ca. 80 cm højt og at større hunde kan springe over.
Allan og Birgit vil i denne week-end kontakte lejeren og få ham til at sikre et højere hegn på hele grunden.
Sascha har ca. 25 m hegnsnet 2 m højt, som han gerne må låne (stolper må han selv levere).
Bjarne kopierer et antal kopier af klagen til uddeling på generalforsamlingen.


Arrangement efter generalforsamlingen:

Marianne undersøger om vi kan leje/låne bestik og service i Sognegården.
Smørrebrød (30 stk.) sørger smørrebrødsjomfruerne Marianne og Anni for. (NB 1-2 vegetarer)
Bjarne sørger for vin, øl og vand.
Birgit har viskestykker.
Allan har et show omkring vores område. Hvis der er tid og behov.
Det er muligt at Allans show kan komme på hjemmesiden.

Der rundsendes til medlemmerne angående arrangementet (måske med tilbagemelding om ca. antal deltagere.)

Trafik.

Skrivelse til Lejre kommune vedr. ønsker og forslag til trafikforbedringer  er sendt 12.marts.

Jordbær.

Mariannes udkast til klage til Natur-og Miljøklagenævnet blev rettet til og er afsendt 13.marts.
Sidste frist for at klage er 28.marts.
Der orienteres omkring klagen på generalforsamlingen.

Ref.: Bjarne

Tilbage