Referat af bestyrelsesmøde
16. januar, 2012
hos Marianne.Deltagere: Sascha, Birgit, Bjarne, Vivian, Allan og Marianne.


1.
Birgit & Bjarne står for kontingent opkrævning.

2.
Marianne har underskrevet regnskab og Bjarne aflevere dette til revisor.

3.
Generalforsamlingen afholdes den 26. marts kl. 19,00, indkaldelse laves af Bjarne. Sognegården er bestilt og nøgle hentes i nr. 19 på dagen.
På valg er:
  Bjarne, villig til genvalg
  Sascha, villig til genvalg
  Inge, villig til genvalg
  Per, villig til genvalg
Marianne laver formandens beretning, desværre har Karsten Druedahl ikke mulighed for at komme med interessante historier om området, da der ikke er sket meget her. Dog gentog han invitationen om Tadre Mølle og han kan fortælle en masse.

4. Trafikudvalg:
Der er nedsat et udvalg som består af Allan, Bjarne & Marianne. Udvalget skal undersøge nærmere om muligheder for fartdæmpning i området.
1. møde er den ½-2012 kl. 19,00 hos Allan.


Formanden takkede for god ro og orden.

Ref.: Marianne 23/01-2012

Tilbage