Referat af bestyrelsesmøde
05. april, 2011
hos Marianne.Deltagere: Sascha, Birgit, Bjarne, Vivian og Marianne.


Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen gik godt og bestyrelsen konstituerede sig derefter.

Kloak.
Systemet er nu trykprøvet og vi afventer tilslutningsgodkendelse. Vi skal have fokus på reetableringen af vej-rabatter.

Busdriften.
Movia og Lejre kommune er lydhøre og positive.

Affaldsindsamling.
Bjarne, Mette, Johan & Marianne deltog. Der var desværre en masse skrald i vejkanten, og på Atterupvej en hel del hundeefterladenskaber. Øv. Men en hyggelig afslutning med bål ved Sognegården.

Trafik.
Da der køres med meget høj fart på vejene, vil Bjarne & Marianne kontakte Lejre og Ringsted kommune. Ideer: Fjernelse af midterstriben og etablering af cykel/gang sti. Etablering af cykelsti til Særløse.

Arrangementer.
Bendt Olsen fra Tolstrup har spurgt om vi vil med på en aftenvandring i skoven med Jessen, vi takker ja og sender indbydelse ud til samtlige beboer. Det er efterfølgende aftalt en dato, den 8. juni kl. 19, P pladsen ved skoven. Bjarne kontakter Karsten Druedahl vedr. Tadre Mølle. Høstfest er planlagt til den 28. august.

Udvidelse af beboerlauget.
Allan vil forhøre sig om det er muligt at få fra Tolstrup vej 45 til og med Max ind i Lauget.

Vedtægter.
Marianne undersøger om Ringsted kommune skal have vores vedtægter ligesom Lejre Kommune.

Referent: Marianne 20/4 2011

Tilbage