Referat af bestyrelsesmøde
15. februar, 2011
hos Marianne.Deltagere: Sascha, Birgit, Bjarne og Marianne.


Generalforsamlingen.
Birgit er på valg og vil gerne fortsætte i bestyrelsen, hvis hun kan fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem. Marianne er ikke uvillig omkring at træde ind som formand for bestyrelsen. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig.

Verner er også på valg og har svært ved at deltage aktivt i bestyrelsen, derfor er han ikke villig til genvalg.
Allan Højdorf er villig til at træde ind i bestyrelsen.

Mette Dalsgård er, på grund af et stort arbejdspres, nødsaget til at udtræde af bestyrelsen som suppleant og er derfor ikke villig stil genvalg.
Mette fortsætter som laugets Webmaster.
Vivian Hansen er villig til at lade sig vælge som suppleant.

Jens Hagemann er på valg som revisor, men er villig til genvalg.

Kloak.
Status omkring kloakeringen ca. i uge 6 var, at man inden snefaldet, under en trykprøvning, havde observeret 2 huller i rørledningen, som er blevet repareret.
Efterfølgende trykprøvning viste, at rørledningen stadigvæk var utæt.
På grund af sneen var det umuligt at opdage, hvor der, med trykprøvning med vand, blev vådt på overfladen. Efter at det meste sne var smeltet blev anlægget trykprøvet med Formier-gas, som er en neutral gasart, der bl. andet indeholder brint, som kan spores i overfladen, da det stiger opad gennem jorden.
Der blev fundet 4 små utætheder ved 4 brønde. Disse skulle være tætnet – så nu skal der vel trykprøves igen ?

Busdriften.
Morten Bonde har stor viden om busdriften i området og har meldt sig til den tværgående arbejdsgruppe, der blev nedsat ved borgermødet.
Der har været afholdt møde med politikerne og i arbejdsgruppen.
Der vil blive sendt mail og ophængt opslag omkring status i sagen.


Referent: Bjarne

Tilbage