Referat af bestyrelsesmøde
12.02.2010Deltagere:
Bjarne, Birgit & Marianne.


1/ Kloakering.
Bestyrelsen anser kloakeringssagen for afsluttet ved mødet af den 16/12- 2009.

2/ Generalforsamling.
Der er generalforsamling den 25. marts kl. 19,00 i Sognegården. Bjarne står for indkaldelse og vil maile den rundt til de medlemmer som har mail, de andre modtager denne i postkassen. Marianne bager.

På valg er : Bjarne Hansen, Villig til genvalg
  Marianne Capell, Villig til genvalg.


Supp.: Inge Kølle
Reivsor: Per Kølle.

3/ Høstfest.
Inge og Per Kølle vil gerne lægge hus til. Vi satser på at afholde festen den 5/9-2010. Nærmere herom.

Ref.
Marianne Capell.

Tilbage