Referat af bestyrelsesmøde
01.10.2009Deltagere:
Mette, Bjarne, Birgit & Marianne.


 1. Grundet det store arbejde Ole Bang Hansen har lavet vedr. vores kloakprojekt, har bestyrelsen valgt at holde et hurtigt møde.

  Den 28/09-2009 deltog Ole, Bjarne, Karsten & Lene T i kommunalbestyrelsesmødets spørgetid.. På mødet bliver der lovet en dialog, men på referatet står der kun at vi vil få et svar. Vores spørgsmål var: Mener kommunalbestyrelsen forsat at der er sket "Rettidig omhu" med hensyn til kloakeringprojektet Hjulbæk Huse efter modtagelsen af borgernes indsigelser og forslag til revurdering.

  Svaret fra Jan Heine, formand for teknisk Udvalg:

  Nu tager vi sagen op i TU og så forventer jeg da, at borgerne bliver inddraget inden vi går videre.

  med venlig hilsen Jan Heine (Behandles i Tu 6.oktober)

  Lejre kommune har valgt at benytte sig af den billige løsning, som på længere sigt kan blive dyrere. Bestyrelsen anmoder om genbehandling af projektet.

  Ole Bang Hansen har foreslået et Dialogværksted og bestyrelsen støtter kraftigt op om dette og anbefaler at det bliver med 4 repræsentanter i dialogværkstedet, 1 politisk repræsentant, 1 teknisk repræsentant, 1 anerkendt repræsentant fra Tolstrup Vandværk samt 1 anerkendt repræsentant fra Avnstrup Overdrevs Beboerlaug.

  Vedhæftet referatet er:
  Forslag til Dialogværksted.(Word-doc)
  Anmodning om kritisk genbehandling af beslutning vedr. kloakprojektet Hjulbæk Huse.(Word-doc)

  Ref.
  Marianne Capell.

Tilbage