Referat af bestyrelsesmøde
2.4.2009 - kl. 19.00
hos MarianneTil stede: Marianne, Sascha og Birgit.
Afbud:: Bjarne, Mette og Inge. Ved en fejl havde Verner ikke fået besked om mødet.

Bestyrelsen konstituerede sig sådan:
Formand: Birgit Colding-Jørgensen
Næstformand: Marianne Capell
Kasserer: Bjarne Hansen
Bestyrelsesmedlem: Verner Johansen
Bestyrelsesmedlem: Sascha Wilsky
Suppleanter: Mette Dalsgaard og Inge Kølle
Revisorer: Jens Hagemann og Per Kølle.

Snak om forskellige holdninger til kloakeringen på generalforsamlingen. Sascha har forespurgt i Ervervs- og Byggestyrelsen, hvorvidt det tilskud, man kan søge ved boligforbedringer kan søges til vores "interne" kloakeringsudgifter. Dette vides ikke endnu. Hun har desuden henvendt sig til Teknisk Forvaltning angående det ulæselige skilt "Atterupvej". De ser på sagen.

Vi diskuterede kloakeringen og et muligt rør til fibernet som foreslået af Inge Kølle og Jan Laursen. Marianne bor jo i Ringsted Kommune, men vil gerne formidle en dialog mellem dem og Lejre Kommune, når det bliver aktuelt.

Referent: Birgit

Tilbage