Referat af bestyrelsesmøde
16.2.2009 - kl. 19.00
hos BirgitDeltagere: Bjarne, Birgit, Verner og Marianne.
Afbud: Aase, Mette

1/ Møde i grundejerforeninger og Bylaug mv i Lejre Kommune
Bjarne deltog på mødet den 15/01-09. Han fortalte lidt om, hvad der havde været oppe at vende:
Der er 175 bylaug og vandværker i Lejre. Mange steder har de problemer med dagrenovation samt strømkabler.
Der vil være nye høringer i april/maj og vores tidligere breve vedr. trafik og kloakering kommer med. Vedr. trafik er skoleelever blevet spurgt om, hvor de føler sig sikre/usikre.

2/ Generalforsamling
Der er generalforsamling den 23. marts kl 19.00 i Sognegården. Bjarne står for indkaldelse og vil maile den rundt til de medlemmer, som har mail, de andre modtager denne i postkassen. Marianne bager. Birgit prøver at få en kompetent person fra Lk til at komme og holde et fagligt foredrag om kloak mm. Marianne tager kopier med af de sider fra mødet, Bjarne deltog i den 15/01.
På valg er:
Birgit Colding-Jørgensen, villig til genvalg
Aase Pedersen, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Sascha Wilsky.

Ref.: Marianne. 22/02-09

Tilbage