Referat af bestyrelsesmøde
19.2.2008 - kl. 19.00Deltagere:
Bjarne, Aase, Mette, Birgit og Marianne.

1/Hjemmeside
Laugets hjemmeside skal stå på medlemsbevis. www.jahve.dk/AOB

2/Generalforsamling
Der er generalforsamling den 27. marts kl 19.00 i Sognegården. Bjarne står for indkaldelse og vil maile den rundt til de medlemmer, som har mail, de andre modtager denne i postkassen. Mette Hansen og Marianne bager. Birgit prøver at få Arne Wamsler fra LK til at komme og holde et fagligt foredrag om miljø mm. Marianne tager kopier med af brevet af den 13/12-07 vedr. busdrift.

På valg er:
Verner Johansen, næstformand, villig til genvalg
Bjarne Hanse, kasserer, villig til genvalg
Per Kølle, revisor, villig til genvalg
Inge Kølle, suppleant, villig til genvalg

Aase vil rykke pr. tlf. LK for svar vedr. busdrift, og Bjarne rykker ligeledes for kloakering.

Vi fik nybagte kanelsnegle til kaffen og mødet sluttede ca. 20:45.

Ref.: Marianne

Tilbage