Referat af bestyrelsesmøde
5.11.2007 - kl. 19.30Deltagere:
Birgit, Aase, Mette, Bjarne, Verner og Marianne.

1/Dæmpning af hastighed på Tolstrupvej & Atterupvej
Da vi ikke har hørt nyt fra Lejre kommune(LK) siden 25. april 2007, vil Birgit og Bjarne skrive til LK.
Vi vil gerne have oplyst, hvor den måling på Tolstrupvej har været sat op.
Med hensyn til fartdæmpning ønsker vi, at der bliver etableret en cykelsti fra Mortenstrupvej mod Lejre station, da der er mange der cykler, især skoleelever.
Og da vi nu hører under LK og da der er bygget et ældrecenter i Allerslev, vil det være rart, at der er en busforbindelse fra Tolstrup mod Lejre st.

2/Kloakering
Da vi ikke har hørt nyt fra Lejre kommune(LK) siden 25. april 2007, vil Birgit og Bjarne skrive til LK.

3/Email
Medlemmers e-mail-adresse skal ikke på vores hjemmeside, men der laves en liste til udlevering.
Bjarne vil maile rundt.

4/Loppemarked
Udvalget består af: Mette Dalsggaard, Tolstrupvej 33. Mette Hansen, Tolstrupvej 39 & Inge Kølle, Tolstrupvej 45.
Det vil blive afholdt i Maj 2008 og muligvis i en have, hvor der bliver små private boder. Det er dog ikke helt aftalt endnu.

Ref.: Marianne

Tilbage