Referat af bestyrelsesmøde
18.4.2007 - kl. 19.00Deltagere:
Verner, Aase, Mette, Marianne og Birgit.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 54649 6280
Næstformand:Verner Johansen, Tolstrupvej 484649 6113
Kasserer:Bjarne Hansen, Tolstrupvej 394649 6555
Bestyrelsesmedl.:Aase Pedersen, Atterupvej 474649 6888
Bestyrelsesmedl.:Marianne Capell, Atterupvej 284656 2912
Suppleanter:Inge Kølle, Tolstrupvej 454649 6379
Mette Dalsgaard, Tolstrupvej 333630 8260
Revisorer:Per Kølle, Tolstrupvej 454649 6379
Jens Hagemann, Atterupvej 464649 6760

Høstfest
Marianne må desværre melde afbud, men spørger Per Kølle, om de vil lægge hus/have til. Vi beholder datoen. (Ingen og Per har sagt OK - så Høstfesten er flyttet til Tolstrupvej 45).

Hastighedsproblemerne
Tolstrupvej: Mette foreslog cykelsti, Aase, at man evt. forlængede fortovene fra Ny Tolstrup. Vejen er speciel ved, at der færdes så mange fodgængere: elever fra Ungdomsskolen, folk fra Avnstrup og vores børn på vej til og fra stoppestedet. Det sidste er især aktuelt, hvis man ikke finder en skolebusløsning.
Verner foreslog, at man bad politiet komme med fotografivognen - de kunne nemt tjene daglønnen.
Skiltningen - 70 - 50 - er absurd, man burde have 50 km helt fra Ny Tolstrup til Tolstrup.
Marianne og Verner syntes, at man skulle låne 2 "blink-blink-din fart" målere af kommunerne Lejre og Ringsted. Den ene måtte gerne stå mellem Verners hus og hans landsbrug; den anden dér, hvor Atterupvej bliver til Mortenstrupvej.
Vi vil foreslå brede hvide striber i hver side af Atterupvej.
Marianne læste vores uofficielle trafikmålinger på Atterupvej op:
Ugen 19.06 - 26.06.2006
Mandag-Fredag735 biler
50 km/timer eller under157
50 til 60 km/t257
60 til 70 km/t226
over 7o km/t96
Lørdag 24.06.2006
50 km/timer eller under128
50 til 60 km/t159
60 til 70 km/t144
over 7o km/t67

Vi vil bede kommunen om en officiel hastighedsmåling.
Marianne har børnelegetøj klar til at stille uden for sit hus. Hun vil også lave skilte: "Tak for hensynsfuld kørsel" - "Lav hastighed, god økonomi" - "Børn og høns på vejen". Disse skilte skal ophænges i galger ud for Marianne, Aase og Lene Tinglef og bytte plads med passende mellemrum. Vi vil spørge, om der bliver afholdt "Vejsyn" før trafiksaneringsbudgettet lægges i 2008.

Stoppestedet
Da vi ikke kan få fodgængerovergang, kunne vi måske få 2+2 stolper på hver side af vejen - det har samme status.

Kloakering
Der ligger en trix-tank lige over for vandværket, det er for tæt på! Og hvad med alle de andre? Forureningsfaren er stor, vi kan ikke vente meget længere på den kloakering!

Loppeudvalget
Mette D. fik supplerende idéer til sit loppeudvalg.

Vi fik lækker kage til kaffen! Mødet sluttede kl. 21.15.

Ref.: Birgit.

Tilbage