Referat af bestyrelsesmøde
27.2.2007Til stede:
Verner, Aase, Frede, Marianne, Birgit og Bjarne.

Lejre Kommune:
Efter aftale med Ole Møller SF (Teknik og Miljø) har vi 18.02.2007 mailet til ham omkring trafikdæmpning på Atterupvej.
Ligeledes gør vi ham opmærksom på vores overordnede sager fra Hvalsø Kommune.
Kloakering af området - Lokalplan for området og forbedring af busstoppestedet "Atterupvej".
Vedlagt foto af havareret bus (red: Ej tilgængeligt på hjemmmesiden) - mail fra Jens-Kristian Jacobsen vedr. samme - og brev af 20.02.2005 vedr. lokalplan.

Trampestier:
Danmarks Naturfredsningsforening har spurgt, om vi har nogle idéer til trampestier i området. Vi prøvede at finde en sti ved hjælp af kort. Der kunne laves en op ad Hjulbækvej - hen langs skoven/gæret til Verners mark og ud til Atterupvej.
Det ville indebære, at nogle fik vandrende folk i baghaven - og konklussionen blev, at vi ikke har et behov for stier, da vi har masser i skoven.

Fartbegrænsning:
Der blev diskuteret forskellige visuelle måder, at udforme chikaner på. Malede båse på vejen evt. med løse plastpæle, der kan fjernes ved kørsel med landbrugsmaskiner. Beplantning af træer langs vejen - men det vil gå ud over et frit "blik" ud over markerne - så der var almindelig enighed om, at vi har et sart landskab, som helst skal bevares som det er. Frede kom med en idé om at male striber i hver side med malet evt. cykel og gående. Der kunne evt. også oprettes fodgængerfelter i svinget ud for busstoppestedet evt. også over Atterupvej i begge ender.
Vi ser frem til at Lejre kommune går ind i sagen.

Skolebussen:
VKO i kommunalbestyrelsen har jo vedtaget at nedlægge Skolebus 450 - og så forøge køreplanen for linie 232. Det kan indebære, at en del børn skal ud at gå på landevejen til nærmeste stoppested. Det forlyder, at der er nogle i kommunalbestyrelsen, der fortryder beslutningen - så vi bør nok prøve at påvirke beslutningen så skolebusordningen bibeholdes.

Høstfesten:
På grund af den ringe tilslutning til Høstfesten, vil vi på næste bestyrelsesmøde diskutere form og indhold til en form for fælles samvær i år.

Ref.: Bjarne

Tilbage