Referat af bestyrelsesmøde
6.4.2006Til stede:
Aase, Verner, Birgit og Bjarne.

Trafik – Atterupvej:
Beboerne på Atterupvej er enige om, at der bliver kørt alt for stærkt – dog er man usikre på oplevelsen af hvor hurtigt der bliver kørt, da en hastighed på 50 km/timen kan virke voldsomt på en så smal og bakket vej. Vi vil forsøge, at få styr på antal og hastighed af trafikken.

Atterup-stoppestedet:
På baggrund af den farlige situation, der opstod 20.januar 2006, hvor en beboer meget nemt kunne være kommet til skade - og vores forgæves henvendelser til teknisk forvaltning gennem 2 år, synes vi, at der skal gøres noget ved stoppestedet, så situationen ikke gentager sig. Birgit har forfattet en skrivelse til Jens-Kristian Jacobsen, som vi mailede fredag den 7.april. Jens-Kristian mailede retur, at han vil forsøge at gøre noget ved det. Bjarne vil forsøge, at skaffe foto af den skæve bus, bragt i Midtsjællands Folkeblad.

Skilt – Hjulbækvej:
Standeren er fikset og skiltet skruet på. Ole vil låne et jordbor. Placeringen skal nok lidt længere op ad Hjulbækvej på grund af, at en langvogn med træstammer har det svært ved udkørsel på Atterupvej.

Generalforsamlingen:
Der var bred enighed blandt medlemmerne om, at det var en fin aften. Der har været en artikel i Dagbladet, der omtaler mødet med de tre politikere. Verner vil opspore den, så vi kan få kopieret den.

Bestyrelsen har konstitueret sig - og ser ud som sidste år.

Ny Lejre Kommune:
Senere på året vil vi tage kloakproblemet og lokalplanen op igen – således som vi blev opfordret til det af politikerne – således at vore ”sager” ligger der, når de nye tager over.

Tolstrupvej 44:
Skal vi forhøre os om affaldsjord og fundament?? Jorden ligger oven på vandledningen.

Tak til Ninna for nogle gode kager!

Ref.: Bjarne

Tilbage