Referat af bestyrelsesmøde
27.02.2006Til stede:
Aase, Frede, Birgit og Bjarne.


Generalforsamling
Generalforsamlingen blev planlagt og indkaldelsen udformet. Grundet afslaget fra Hvalsø Kommune på udarbejdelse af en Lokalplan for området, har Birgit kontakt med formanden for Ny Lejre Kommunes Teknik & Miljøudvalg med henblik på at få uddybet den nye kommunes syn på Landzonebestemmelserne, planloven m.m.
Formanden for udvalget Jan Vedel Heine (V) og medlem af udvalget Hans Olsen (S) vil meget gerne komme efter Generalforsamlingen og orientere os om holdningerne.
Bjarne udformer indkaldelsen - Verner kopierer - Birgit og Frede uddeler senest 2. marts.

Skilt Hjulbækvej
Stumpen kunne ikke graves op, men Verner har gennem en Hvalsøkommunemand skaffet en påkørt stander. Når frosten slipper sit tag - fikser Bjarne standeren og så må vi lave et graveudvalg.

Busstoppestedet
Aase og Ole har været vidne til en farlig situation ved stoppestedet. I det glatte føre skred bussen ind i rabatten og var på vej ind over rabatten, hvor den meget nemt kunne have ramt en passager, der lige var stået af bussen.
Der var enighed om, at vi måtte gøre noget mere ved forholdende omkring stoppestedet.
Aase vil udforme et brev til kommunen omkring hændelsen.

Økonomi
Bjarne kunne godt tænke sig, at medlemmerne kom frem med nogle forslag til, hvad vi evt. kunne bruge lidt penge på. ( - ikke fordi vi har så mange - men...). F.eks. opslagstavle og lign.???

Generelt
Hvad med lidt forår???

Ref.: Bjarne

Tilbage