Referat af bestyrelsesmøde
6. februar 2014
hos Marianne.Deltagere:Vivian, Allan, Birgit, Bjarne og Marianne.


Trafik:

Marianne har fokus på trafikken og kommunerne, men er pt sat på stand by, grundet årstid.

Jordbærudvalget:

Per afventer et møde med Lejre kommune.


Generalforsamling 19. marts 2014:

Marianne ringer og booker lokalet i sognegården.
Det er hermed gjort og det bliver den 19. marts kl.19,00.
Indkaldelse ud i uge 7, vi skal også finde ud af hvem der skal på valg og om alle stiller op til genvalg. Nærmere herom.
Bjarne laver indkaldelse.
Forslag til dirigent, Inge Kølle / Anni – referent, Mette Hansen.
Stemmetæller finder vi på GF
Kontingent bibeholdes.
Birgit & Bjarne deler indkaldelse ud og opkræver kontingent senest 19/2. Bjarne sender medlems master til Marianne, som kopier og laminere.
Indkomne forslag inden 5/3
På valg er :Allan & Sasha, villig til genvalg.
Supp: Inge Kølle, Villig til genvalg
Revisor: Per Kølle. Villig til genvalg

Høstfest: I Sognegården. 31. august kl.13,00. Evt. giver lauget salat og brød.


Ref: Marianne Capell

Tilbage