Referat af bestyrelsesmøde
25.10.2005Til stede:
Aase, Frede, Verner, Birgit og Bjarne.


Lokalplan
Hvalsø Kommune har på Kommunalbestyrelsesmødet 30.august behandlet vores anmodning om udarbejdelse af lokalplan for området, og besluttet at anmodningen ikke imødekommes.
Afslaget er begrundet i at området er velbeskyttet mod tilfældigt byggeri – jf. Planlovens § 35, Kommunens landzonebestemmelser og Regionplan 2001. (Sagsfremstilling og brev er lagt ud på vores hjemmeside og vedlagt ref.) Se det under Aktuelt.

Trafikdæmpning
Aase og Frede mente, af der i Atterup er opsat for mange skilte og at flere af dem burde flyttes.
Der er enighed om, at flere skilte er placeret mærkeligt – men at vi lige vil ”trække vejret” og se hvordan det går.
De fleste trafikanter retter sig efter skiltningen – så generelt er hastigheden sat ned.

Skilt Hjulbækvej
Vores helt private skilt på Hjulbækvej er blevet påkørt og standeren er knækket. Bjarne vil se, om ikke standeren kan rettes op og svejses.

Medlemsmøde
Når Kommunevalget er overstået, vil vi forsøge at arrangere et medlemsmøde, hvor vi evt. kan diskutere eller få uddybet afslaget på udarbejdelse af Lokalplan. Ligeledes kan vi måske få lidt at vide om den nye Kommunes visioner for vores område.
Vi vil fosøge, at få Jens-Kristian Jacobsen og Karen Højte til at komme. (hvis de bliver valgt).

Vedtægter
§ 4 - 5 og 10 i vores vedtægter gør det nødvendigt, at vi ved hvor mange medlemmer over 18 år der bor i husstanden.
Det kan blive aktuelt ved afstemninger omkring f.eks. lovændringer.
Måske skal vi ændre på teksten i §10 stk. 1.

Logo
Verners oplæg til et Logo blev valgt med akklamation ved Høstkomsammen.
Ole er i fuld gang med at udforme Verners tanker digitalt.

Generelt
- hundehold. Kommunen er inde i sagen p.gr. af klager fra skraldemanden og har konstateret, at der på ejendommen er 18 hunde. Der er tilladelse til 4 hunde.
- lidt om merforbrug af vand.
- o.s.v.

Ref.: Bjarne

Tilbage