Referat af bestyrelsesmøde
13.04. 2005Til stede:
Birgit, Verner, Aase, Frede, Inge Britt, Bjarne.


Trafikdæmpning:
Verner havde haft møde med Birgitte Jensen fra Hvalsø Kommune i anden sammenhæng – men havde fået oplyst, at Teknisk Forvaltnings forslag var godkendt.
Bjarne vil ringe for en officiel udtalelse.
Birgitte Jensen mailede dog den 14.april og meddelte, at Social- og miljøudvalget på møde 12. april, havde besluttet at fremsende detailprojekter til Roskilde Politi om nedsættelse af hastigheden på forskellige vejstrækninger i kommunen.
Brev vedlagt dette referat. Klik her (Word-dokument).

Medlemsindragelse:
På generalforsamlingen kom det tydeligt frem, at de fleste medlemmer ønskede mere inddragelse og indflydelse end der er forekommet i 2004.
Bestyrelsen har taget det til efterretning og vil indkalde til flere medlemsmøder, især om bestyrelsens arbejdsområder (og hvad vi har gang i).

Atterupvej-stoppestedet:
Birgit har modtaget brev fra Vejformand Jørgen Nikolajsen, Hvalsø Kommune, som godt kunne huske at have lovet udbedring af forholdene. ”Desværre var der ikke penge på kontoen til at opfylde løftet – og som budgettet ser ud i år kan vi desværre heller ikke afse midler til opgaven.”
Aase har nogle fliser i overskud – og grus kan vi nok skaffe. Så vi har forslået, at vi leverer grus og fliser, hvis han så kan skaffe et par mand.
Det er efterfølgende blevet afvist – da stedet er indkørsel til en mark – og der kræves asfalt. Fliser vil blive kørt i stykker.

§3 i Vedtægterne:
Bestyrelsen vil forsøge, at omformulere teksten således, at foreningens interesseområde bibeholdes på det sociale og fælles område, men begrænses til kommunegrænsen på områder med relation til Hvalsø Kommune.

Logo:
På generalforsamlingen blev det foreslået, at foreningen skulle have et logo for at ”pifte” papirer o.l. op.
Vi vil udskrive en konkurrence omkring et logo.
Præmien kan være 2.fl. vin og en vinprop fra Tolstrup Trædrejeri. Vinderen findes ved afstemning blandt deltagerne ved den kommende Høstfest.
Bjarne vil udforme opslag vedr. konkurrencen. Opslaget bliver lagt ud på hjemmesiden og hængt op ved bus-stoppestedet.

Generel diskussion:
- Omkring tilfældigt byggeri og byggeskik.
- Visioner omkring Overdrev.
- Natur og landskab.
- Kommuneplan og Planstrategi 2003.
- Hundehold, Tolstrupvej 35 – evt. registrering af løse hunde.


Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5, 46 49 62 80
Næstformand: Verner Johansen, Tolstrupvej 48, 46 49 61 13
Kasserer: Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39, 46 49 65 55
Bestyrelsesmedl.: Aase Pedersen, Atterupvej 47, 46 49 68 88
Bestyrelsesmedl.: Frede Elvers, Atterupvej 45, 46 49 68 10

Suppleanter: Inge Britt Nilausen, Tolstrupvej 37, 46 49 61 10
Inge Kølle, Tolstrupvej 45, 46 49 63 79

Revisorer: Per Kølle, Tolstrupvej 45, 46 49 63 79
Jens Hagemann, Atterupvej 46, 46 49 67 60

Høstfest:
Høstfesten vil i år blive afholdt 3.september.
Nærmere opslag følger – så reserver NU.

Ref.: Bjarne

Tilbage