Referat af bestyrelsesmøde
17.01. 2005Til stede:
Birgit, Bjarne, Inge Britt, Inge og Verner.


Trafikdæmpning:
Vor skrivelse af 4.juni 2004 til Politimesteren er besvaret med, at sagen er indgået i tilsvarende sag fra samme område. Politiets svar vil blive tilsendt Hvalsø Kommune.

Hvalsø Kommune har lavet trafikmåling i Tolstrup – ud for Tolstrupvej 49. Kommunen har foreslået Roskilde Politi, at hastigheden på strækningen fra landevejen og op til Lindeskovgård sættes til max 70 km/t. 50 km/t fastholdes i Tolstrup.
Svinget ved Atterup og Hjulbæk Huse – fra før Tolstrupvej 45 og op forbi Tolstrupvej 50 sættes til max 50 km/t.
Atterup Huse fastholder nuværende 50 km/t.
På grund af uklarhed i brevet, vil Birgit bede om yderligere forklaring.
Hvalsø Kommune venter på Politiets svar.

Lokalplan:
En henvendelse pr. telefon til Hvalsø Kommune med ønske om, at der udarbejdes en lokalplan for Avnstrup Overdrev er pr. brev besvaret med, at beslutningen om udarbejdelse af lokalplaner skal træffes af Social – og Miljøudvalget og at det skal begrundes skriftligt.
Bestyrelsen diskuterede, hvad anmodningen skal indeholde. Hovedindholdet skulle være – at vi ønsker at beskytte området mod tilfældigt og spredt byggeri og at bevare natur og landskab, som det ser ud i dag.
Birgit og Bjarne formulerer skriftlig begrundelse til Kommunen.
Begrundelsen er udarbejdet 20.01.2005.
Social – og Miljøudvalget stiler efter, at behandle vores anmodning på mødet 5.marts 2005.

Genralforsamling:
Generalforsamlingen blev fastsat til onsdag 30.marts kl. 19.00 i Sognegården.
Et evt. emne kunne være en ny geografisk afgrænsning af foreningens område, idet vi dækker arealer i to kommuner. Der er kun et medlem i foreningen fra Ringsted Kommune. (Palle Praefke).

Ref.: Bjarne

Tilbage