Referat af bestyrelsesmøde
12.05. 2004Deltagere:
Birgit, Bjarne, Inge Britt og Janne


 1. Birgit havde indhentet priser og forslag til skilt, som skal opsættes på Hjulbækvej.
  Bestyrelsen enedes om, at indkøbe et i størrelse 25 cm x 50 cm med teksten:

  LUKKET VEJ
  Legende børn
  Langsom kørsel

  Pris for skilt 388, - kr.
  Beslag 100, -kr.
  Evt. excl. moms.
  Stander har formanden opsamlet i et buskads på Mols. Den er nok lidt kort - men så må vi forlænge den. Gravearbejde m.m. må i udvalg.
  Vi har rent faktisk lov til at opsætte sådan et skilt, da vejen er privat og skoven af og til spærrer med bom.
 2. Bjarne havde fået en henvendelse fra Jens, som foreslog at der på foreningens hjemmeside kom links til de øvrige 3 beboerforeninger i Hvalsø kommune. Dette syntes bestyrelsen var en god ide.
 3. Der blev sat en dato for dette års høstfest, nemlig lørdag d. 4. september. Samtidig besluttedes det at indkøbe en pavillon til formålet, da vi ikke altid kan være heldig med vejret. Hvis den indkøbes, vil vi overveje at leje den ud, f.eks. for 100 kr. pr døgn. Inden indkøbet må vi lige se, om skiltet er med eller uden moms.
 4. Bjarne vil formulere et brev til politimesteren i Roskilde om den høje fart nogle trafikanter kører med på Tolstrupvej, og forhøre sig om mulighederne for skiltning med bymæssig bebyggelse og evt. fartgrænse.
Ref.
Inge Britt

Tilbage