Ordinær generalforsamling

30.marts 2017,  kl. 19.00 i Sognegården, Ny Tolstrup.


Referat fra generalforsamlingen 30.marts 2017,  kl. 19.00.

Deltagere: 12 medlemmer fra 8 husstande.

Pkt.1. Valg af dirigent og referent
Allan valgt som dirigent, Mette H. valgt til referent .

Pkt.2. Valg af stemmetællere
Vivian og Birgit blev valgt.

Pkt.3. Formandens beretning
Velkommen til alle!
Af aktiviteter i dette år, der har været:

Høstfest: Den 04. september havde vi en dejlig høstfest. I år blev høstfesten afholdt hos Johan & Jeg. Der var dækket op i stuen og alle var i godt humør. Alle havde medbragt lækker mad og der var kaffe og hjemmebag bagefter. En meget hyggelig og vellykket dag.

Trafikudvalg: Der er intet nyt, det har ikke været muligt for formanden at lokke Lejre kommune til at tage farten på vores veje alvorligt. Formanden prøver igen og vil prøve mere ihærdigt.

Rotter:Der er jævnligt problemer med rotter, det er derfor nødvendigt at vi alle kontakter kommunen hvis man har mistanke om at der er rotter på matriklen.

Hjertestarter:Bestyrelsen v/ Bjarne har ansøgt om en hjertestarter hos trygfonden. Hvis vi får den bevilliget, bliver det som et samarbejde mellem vandværket og AOB. Tanken er at den skal sidde på vandværket og få strøm herfra, som dækkes af Vandværket. AOB betaler for forsikring.

NaboHjælp:I forbindelse med de seneste indbrud, kan bestyrelsen anbefale at man melder sig ind i Nabohjælp.dk . Bjarne og jeg er med og vil gerne hjælpe. Hvis man får en anmodning fra en af os, skal man huske at godkende anmodning.

Slut på formandens beretning

Marianne Capell 29/03-2017

Kommentarer til formandens beretning.
Beretningen godkendt.
Det er stadigvæk aktuelt med focus på trafikken.
Allan foreslår et ”positivt” læsebrev omkring Lejre Kommunes anskaffelse af en skurvogn til møde i de små bysamfund.
Beboerlauget kunne invitere kommunens skurvogn til vores område.

4. Kassererens beretning.

Indtægter:

   
Kontingent   1300, - kr
     

Udgifter:

   
Generalforsamling   129,80 kr.
Høstfest:  

200, kr.

Hjemmeside:  

213,-kr.

     
Årets resultat   757,20 kr.
     
Aktiver:   5135,76 kr.

Regnskabet godkendt.

Pkt.5 Forslag til nyt kontingent.
Kontintent uændret( 50, - kr pr. husstand).
Godkendt.

Pkt.6 Indkomne forslag.
Ingen

Pkt.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Allan genvalgt.
Birgit genvalgt.


Pkt.8 Valg af suppleant til bestyrelsen.
Vivian genvalgt

Pkt.9 Valg af revisor
Jens genvalgt

Pkt.10 Eventuelt
Nabohjælp:
Bestyrelsen anbefaler at man tilmelder sig Nabohjælp. Allan orienterede om Nabohjælp og om hvordan man tilmelder sig. Når der er anmeldt et rimeligt antal deltagere kan vi som Beboerlaug ansøge om skiltning i området. Det kræver nok at der skal oprettes en overordnet gruppe. Vi anbefaler at så mange som muligt tilmelder sig så vi kan oprette flere netværk med de nærmeste naboer.
www.nabohjælp.dk

Hjemmeside:
Bjarne skal snakke med Mette D om vores hjemmeside.

Rotter:
Der er observeret rotter 3 steder i området. Rottefængeren anbefaler at man undgår at fodre fugle o. lign. og slet ikke direkte på jorden/terrænet. Hjælp hinanden med at holde øje med rotter og anmeld det til kommunen. Lad ikke affald flyde uhensigtmæsigt

Diverse:
Frede Evers har solgt sit hus – der kommer ny ejer fra juni.

Beboerlauget har tidligere indkøbt og udlejet et telt 3x9 m til festlige lejligheder. Det er nok ved at være udtjent – men kan bruges. I blæst og regn skal det nok hjælpes med lidt Gaffa-tape og måske ekstra pløkker. Er der nogen der vil have det, kan det udleveres gratis.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Marianne Capell Atterupvej 28 46562912
Næstformand Allan Højdorf Hjulbækvej 2 46496353
Kasserer Bjarne Hansen Tolstrupvej 39 61791041
Bestyrelsesmedlem Jan Nørager Laursen Atterupvej 51

46496440

Bestyrelsesmedlem Birgit Colding-Jørgensen Hjulbækvej 5 46496280
Suppleant Inge Kølle Tolstrupvej 45 46496379
Suppleant Vivian Hansen Hjulbækvej 4 46496024Ref.: Mette H.
Ref. Godkendt pr. tlf. og mail af Marianne og Allan
 
Allan Højdorf, Dirigent       Marianne Capell, Formand.
Tilbage