Ordinær generalforsamling

19.marts 2014,  kl. 19.00 i Sognegården, Ny Tolstrup.


Referat fra generalforsamlingen 19.marts 2014,  kl. 19.00.

Deltagere: 14 medlemmer fra 10 husstande.

Pkt.1. Valg af dirigent og referent
Inge Kølle valgt som dirigent, Mette H. valgt til referent.

Pkt.2. Valg af stemmetællere
Jan blev valgt.

Pkt.3. Formandens beretning
Velkommen til alle!
Af aktiviteter i dette år, der har været:
Skraldeindsamling: : I det forgangne år har vi ikke haft skraldeindsamling i området, der var desværre ingen der meldte sig.
Høstfest: Den 1. september havde vi en dejlig høstfest. Igen i år var Inge & Per Kølle flinke at lægge have til. Alle deltagerne havde tryllet noget lækkert mad frem og vi nød den og hinandens selskab. Vi kunne byde velkommen til vores nye naboer på Tolstrupvej, børnene hygge sig med forskellige aktiviteter i gymnastiksalen. Det er en hyggelig dag og vi ser gerne at flere dukker op. Dato for næste høstfest er på trapperne.
Trafikudvalg: Der blev holdt møde i udvalget den 28/10, vi afsendte et brev til Lejre samt Ringsted kommune den 6/11-13. Lejre vil gerne opsætte målings-anlæg, Ringsted har kun kvitteret med at de har modtaget vores skrivelse. Udvalget vil følge op på sagen.
Hjulbækvej: Den 1/11 havde Birgit en tlf. samtale med Naturstyrelsen v/ Lindhardt Mikkelsen.
Huset på hjulbækvej 7, står nu tomt og NT ved ikke pt om de skal renovere huset eller det skal nedrives. Det er sandsynligt at det bliver revet ned, da det vil blive en bekostelig affære at renovere huset. Et nyt stråtag samt skorsten vil koste mellem 750.000 og 1 mill. Den 3/11-13 skrev bestyrelsen til Lejre kommune for at appellerer om at LK kunne finde de nødvendige midler, da vi mener at huset er et bevaringsværdigt kulturminde.
Jordbærudvalget: Det har ikke været mulig at få arrangeret et beboermøde med politikerne, vi har dog ikke givet op og følger op på sagen. Vi blev dog gjort opmærksom på at der var ansøgt om at overdække 50.000 m2 v/ Mannerup. Bent Olsen og undertegnet startede kareten og var forbi matriklen, vores vurdering var at det ikke kunne genere, da det var ned ad en grusvej.
Næralarm: Jeg har modtaget en brochure fra Næralarm, Søborg. De tilbyder installation af alarm ved indbrud samt hvis man får brug for at tilkalde en nabo hurtigt, eks. ved fald i hjemmet. Interesseret kan kontakte mig for materiale.

Slut på formandens beretning

Marianne Capell 19/03-2014
Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.

Indtægter:

  1300, - kr
26 medlemmer af 50, - kr    
     

Udgifter:

   

Generalforsamling – Jubilæum

   
Vin, øl og vand  

365,15

Smørrebrød  

630, -

Kaffe   20,-
I alt  

1015,15

Hjemmeside:

   
One.com (hotel)   135, -
Domænenavn   45,-
I alt   180, -
Klage vedr. Jordbærtunneller    
Natur- og Miljøankenævnet   500,-

Høstfest

   
Kurv Inge og Per  

197,50

Præmier   94,45
I alt   291,95
     
Udgifter i alt:   1987,10
     
Årets resultat minus  687,10
     
Aktiver:   3819,57

Regnskabet godkendt.
Der efterlyses evt. budget for næste år, med hensyn til evt. klagesager.
Bestyrelsen har mandat til, at beslutte om der skal indgives eventuelle klager.


Pkt.5 Forslag til nyt kontingent.
Kontintent uændret( 50, - kr pr. husstand).
Godkendt.

Pkt.6 Indkomne forslag.
Ingen

Pkt.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Allan genvalgt.
Sascha  villig til genvalg, men ønsker ikke genvalg, hvis en anden vil træde ind.
Jan er villig til at indtræde i bestyrelsen og vælges til medlem af bestyrelsen i stedet for Sascha.

Pkt.8 Valg af suppleant til bestyrelsen.
Inge Kølle genvalgt

Pkt.9 Valg af revisor
Per Kølle genvalgt

Pkt.10 Eventuelt
Bestyrelsen følger op på tidligere forslag til Lejre Kommune vedr. cykelsti.
Bestyrelsen rykker Lejre Kommune for den lovede fartkontrol.
Jordbærudvalget.
Når valget er helt overstået og udvalgene er etablerede kontaktes Lejre Kommune vedr. nabo- og miljøhensyn til plastoverdækningerne. Per har samlet en del plastaffald, der endnu ikke er afhentet af jordbærproducenten.Plastaffaldet vil blive afleveret på Gården. <br>Per Kølle indkalder til møde i jordbærudvalget, når han og kommunen er klar.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Marianne Capell Atterupvej 28 46562912
Næstformand Allan Højdorf Hjulbækvej 2 46496353
Kasserer Bjarne Hansen Tolstrupvej 39 46496555
Bestyrelsesmedlem Jan Nørager Laursen Atterupvej 51

46496440

Bestyrelsesmedlem Birgit Colding-Jørgensen Hjulbækvej 5 46496280
Suppleant Inge Kølle Tolstrupvej 45 46496379
Suppleant Vivian Hansen Hjulbækvej 4 46496024Ref.: Mette H.
Ref. godkendt af Marianne og Inge
 
Tilbage