Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Torsdag, den 29. marts 2007 kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - i hænde senest 15. marts 2007.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. På valg er: Birgit Colding-Jørngensen (villig til genvalg)
  Frede Elvers (ønsker ikke genvalg - Bestyrelsen foreslår Marianne Capell, Atterupvej 28)
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. På valg er: Inge-Britt (ønsker ikke genvalg Bestyrelsens foreslår Mette Dalsgaard Tolstrupvej 33)
 12. Valg af revisorer.
 13. På valg er: Jens Hagemann (villig til genvalg)
 14. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.jahve.dk/AOB. Klik her.

Vi arbejder på at få en faglig kompetent person til - efter generalforsamlingen - at fortælle om, hvilke muligheder, der er for at dæmpe hastigheden og trafikken i området, især på Atterupvej.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage