Dagsorden for AOB`s møde
16.12.2009, kl. 18.30 i Sognegården, Ny Tolstrup.

Ordstyrer: Birgit Colding - Jørgensen

Valg af referent: Mette HansenA) Helle Kay og Erik Danielsen besvarer følgende spørgsmål, stillet af bestyrelsen:


  1. Hvordan kan forureningsfaren ved, at vandværksboring og kloakledninger ligger så tæt på hinanden, minimeres?
  2. Kan alle frit vælge at få placeret pumpestation og styreskab uden for egen grund, d.v.s. i vejkanten ?
  3. Kan alle fravælge at levere strøm til pumpen ?
  4. Hvis pumpe o.s.v. placeres hos grundejeren, hvordan så med tinglysning ?
  5. Vil det nyoprettede aktieselskab som skal tilse installationerne, påføre grundejerne udgifter ?
  6. Er det muligt at ”indefryse” tilslutningsafgiften i ejendommen, som det er gjort andre steder i landet ?

B) Diskussion og kommentarer til disse.

C) Ole Bang Hansen vil fremføre:


  1. 3 forslag til kloakering sammen med anlægsbudgetter herfor.
  2. - at der ikke er foretaget lovpligtig høring
  3. - at borgerne ikke er blevet orienteret korrekt.

D) Diskussion og kommentarer til dette.På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage